Zaščita podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov velja za obdelavo vseh osebnih podatkov v podjetju Diling d.o.o. s sedežem v Velenju, Stanetova 9,  3320 Velenje (v nadaljevanju: podjetje), in vključuje podatke o strankah in drugih posameznikih, ki so izrazili željo po sodelovanju (v nadaljevanju: stranka). Podjetje je upravljavec obdelav osebnih podatkov strank. V nadaljevanju vam sporočamo, za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke, ter podajamo druge informacije, ki bi vas zanimale. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo preko kontaktnih podatkov. Ta izjava o varstvu osebnih podatkov velja od 23. maja 2018. Vsebina te izjave se lahko kadar koli spremeni, zato je njena zadnja različica vedno dostopna na naši spletni strani etiskarna.si. Če bi v izjavi prišlo do sprememb, ki bi bistveno vplivale na obdelavo vaših osebnih podatkov, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

ZA KATERE NAMENE OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Podjetje obdeluje vaše osebne podatke za:

KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Podjetje hrani podatke o strankah za obdobje, ki je potrebno, da bi dosegli določen poslovni namen in v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo. Po zaključku veljavnega roka hrambe se podatki varno izbrišejo oziroma uničijo.

KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

Podjetje osebnih podatkov strank ne posreduje tretjim osebam, razen:

KAKO SO VAŠI OSEBNI PODATKI VAROVANI?

Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne ukrepe varovanja podatkov. To pomeni, da izvajamo organizacijske, fizične in tehnične ukrepe za varovanje osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do osebnih podatkov.

KAKO UVELJAVLJATE SVOJE PRAVICE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV?

Kot posameznik imate pravico zahtevati pregled nad svojimi osebnimi podatki, pod določenimi pogoji pa tudi do njihovega popravka in/ali izbrisa. Poleg tega lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Če želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se obrnite na nas preko kontaktnih podatkov.

ALI LAHKO UMAKNETE SVOJO PRIVOLITEV?

Potem, ko ste podali svojo privolitev, jo lahko kadar koli umaknete. Če želite umakniti svojo privolitev, se obrnite na nas preko kontaktnih podatkov.

KAKO VLOŽITI PRITOŽBO?

Če se želite pritožiti glede ravnanja našega podjetja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo preko kontaktnih podatkov.

KAKO LAHKO STOPITE V STIK Z NAMI?

Če vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite to izjavo. Za vsa dodatna vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na naslov:

Diling d.o.o., Stanetova 9, 3320 Velenje ali na e-naslov: info@etiskarna.si.

Tiskanje