Večnamenske kartice

Spremna pisma so velikosti tretjine A4 papirja in so namenjena predvsem oglaševanju. Nanje lahko natisnete letake, vabila, oglaševalsko pošto ali pa jih lahko uporabite za meni v restavraciji. Zaradi vsestranskih možnosti tiskanja, papirja in obdelav, imate na voljo različne konfiguracijske možnosti za tiskanje spremnih pisem v skladu z vašimi zahtevami. 

24h-Service